VRTM-302 - 佐佐波绫2017年番号 入院中の禁欲生活に

VRTM-302 - 佐佐波绫2017年番号 入院中の禁欲生活に

今由跋苗高一、二尺,茎似而无斑,根如鸡卵。葛氏治金刃初伤,取生青蒿,捣,傅上,以帛裹创,血止即愈。

其初生嫩叶芽以为蔬茹,更益人,核中白肉,亦入治肺药。 白榆,皮先生叶,却着荚,皮白色,剥之,刮去上粗皴,中极滑白,即《尔雅》所谓榆白粉也。

初生深绿色,叶长一、二尺,至深冬背上生黄星点子,两两相对,色如金,因以为名;无花实,凌冬叶不凋;其根盘屈如竹根而细,折之有筋,如猪鬃。春亦生笋甜美,堪啖,即菰菜也,又谓之茭白。

宜入食羹中,能发辛香,然不可多食,多食冲眼,兼又脱发。谨按《尔雅》槐怀槐;昼合夜开者名守宫槐;叶细而青绿者但谓之槐;其功用不言有别。

张仲景《伤寒论》及古今诸名医治发黄,皆用栀子、茵陈、香豉、甘草等四物作汤饮。而中品有松萝条,即女萝也。

今南中下湿地及地亦或有生者。亦宜干末作汤,谓之芽。

Leave a Reply